To jest wersja demonstracyjna strony.

Nasze szkolenia


Techniki sprzedaży w obsłudze Klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w dziale obsługi Klienta. Jego celem jest rozwój najważniejszych umiejętności, aby osiągnąć odpowiednie kwalifikacje sprzedażowe. Program szkolenia obowiązuje ćwiczenia, prezentacje, dyskusje oraz testy.

Szkolenie odbywa się w ciągu 2 dni.


Zarządzanie projektami

Szkolenie obejmuje podstawy z zakresu zarządzania projektami: doskonalenie umiejętności oraz technik zarządzania poprzez dążenie do ściśle wyznaczonych celów. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie symulacja przebiegu przykładowego projektu wraz z case study.


Negocjacje biznesowe

Celem szkolenia jest poznanie teorii i praktyki najważniejszych technik negocjacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie narzędzia komunikacyjne stosować podczas negocjacji, a także poznają moc argumentacji i persfazji. Poruszony zostanie istotny wpływ emocji w procesie negocjacji.  


Szkolenie ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z podstawowych oraz zaawansowanych funkcji programu MS Excel. Szczególna uwaga poświęcona jest na praktyczne zastosowania programu w codziennej pracy i najczęściej wykonywane zadania. Najważniejsze zagadnienia omawiane i ćwiczone podczas szkolenia to analiza danych, pisanie formuł, tworzenie wykresów oraz tabel.


Język angielski w biznesie

Szkolenie nastawione jest na udoskonalenie komunikacji biznesowej w języku angielskim. Szczególna uwaga poświęcona jest na prowadzeniu rozmów z kontrahentami, negocjacjach biznesowych oraz obsłudze Klienta. Przygotowano szereg przydatnych zwrotów i wyrażeń, które przydadzą się w codziennej pracy w biznesie.


Zarządzanie organizacją czasu pracy

Celem tego szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania czasem podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem priorytetów, planowaniem i kontrolowaniem pracy, a także monitorowaniem jej postępów. Omówione zostaną podstawowe narzędzia ułatwiające zarządzanie organizacją czasu pracy, a także poruszona zostanie kwestia pracy pod presją czasu.


Marketing internetowy

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do działań marketingowych w Internecie. Uczestnicy przygotowani zostaną do planowania i realizacji kampanii e-marketingowych poprzez użycie skutecznych narzędzi, mediów społecznościowych, e-mail marketingu, a także content marketingu. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.


Kadry i płace

Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji kadrowo-płacowych. Poruszone zostaną praktyczne i teoretyczne aspekty pracy w kadrach i płacach, uwzględniając  prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Zostaną omówione również zagadnienia dotyczące podatków, ubezpieczeń społecznych, składek ZUS i innych.


Trening kreatywności

Szkolenie nastawione jest na pozyskanie umiejętności nieszablonowego oraz elastycznego myślenia, a także na kreowanie nowatorskich pomysłów. Celem szkolenia jest przede wszystkim pobudzenie wyobraźni i spontaniczności, poznanie technik twórczego myślenia oraz kształtowanie nawyków szukania wielu rozwiązań.


do góry